Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 15. februára 2019 poveril koordináciou pracovísk fakulty pri podávaní a riešení projektov dlhodobého strategického výskumu a vývoja a koordináciou prípravy podkladov pre účely prebiehajúcej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky na MTF STU doc. Ing. Petra Pokorného, PhD.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie mu želáme veľa úspechov.


 

Jaroslava Ďurišová