Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Oznamujeme zamestnancom, že prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave, s účinnosťou od 1. decembra 2018 poveril vedením Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu doc. Ing. Andreu Chlpekovú, PhD. Súčasne poďakoval prof. Ing. Jozefovi Sablikovi, CSc. za doterajšiu prácu, ktorú vykonával ako riaditeľ UPIM.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie želáme docentke Chlpekovej veľa úspechov.