Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Podpisom zmluvy o spolupráci na poli pedagogickom a vedecko-výskumnom bola oficiálne deklarovaná spolupráca na nasledovný akademický rok 2012/2013 medzi Kalashnikov Izhevsk Technical University a Materiálovotechnologickou fakultou, podípsaná dňa 27.6.2012 prorektorom prof. Alexandrom Balitským a dekanom Materiálovotechnologickej fakulty prof. Oliverom Moravčíkom.

obr1

obr2

obr3