Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 06. septembra 2021 predstavil pred kolektívom Centra excelentnosti 5-osového obrábania (CE5AM) svoj študijný a výskumný plán študent THOMAS WALLYSON ALVES DA SILVA (São Paulo, Brazília).

Thomas bude pôsobiť ako doktorand (kategória B) v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky (NŠP SR) od 01. septembra 2021 do 31. januára 2022 na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave na Materiálovotechnologickej fakulte v Trnave na Ústave výrobných technológií (STU MTF UVTE) na pracovisku CE5AM.

Oblasť výskumu: Vibrácie v procese obrábania.

Názov prednášky: Theoretical and experimental investigation on use of a boring bar in internal turning operation to deep holes.

Školiteľ: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Thomasa srdečne vítame na STU MTF UVTE a prajeme mu úspešný študijný pobyt.

Fotogaleria

doc. Ing. Ivan Buranský, PhD.
riaditeľ UVTE