Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ústav manažmentu STU v Bratislave oddelenie pedagogiky organizuje doplňujúce pedagogické štúdium

1. Pre koho:

  • pre poslucháčov 2. stupňa VŠ štúdia (Ing.) a posledného ročníka 1. stupňa VŠ štúdia (Bc.) všetkých fakúlt STU.

2. Prečo:

  • aby ste získali šancu na ďalšiu pracovnú príležitosť
  • aby ste popri svojej odbornej spôsobilosti získali aj vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti vyučovať na strednej škole,
  • aby ste prostredníctvom psychológie viac spoznali sami seba,
  • aby ste zdokonalili svoje prezentačné, komunikačné a rétorické spôsobilosti a interpersonálne kompetencie.

3. Kedy:

  • od 8. októbra 2021

4. Ako často:

  • 1x týždenne, v piatok popoludní (prezenčne alebo online, podľa epidemiologickej situácie)

5. Ako dlho:

  • 4 semestre

6. Spôsob ukončenia štúdia:

  • záverečné skúšky a obhajoba práce

7. Za koľko:

  • 130,- euro za semester (možnosť platby v splátkach)

8. Kontakt a bližšie informácie: