Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zamerané na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v doménach: 

  • Dopravné prostriedky pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11);
  • Priemysel pre 21. storočie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12);
  • Zdravé potraviny a životné prostredie (kód OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13).

Dopytovo-orientovaný projekt je projekt predkladaný žiadateľom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok určenej pre dvoch a viac oprávnených žiadateľov, medzi ktorými prebieha súťaž.

Viac na : https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/