Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Rektor Slovenskej technickej univerzity, profesor Robert Redhammer, na základe ustanovení článku 4 Organizačného poriadku Univerzitného vedeckého parku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, článku č. 4, písmeno i) a článku 6, bod 3 Organizačného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vymenoval profesora Olivera Moravčíka, dekana Materiálovotechnologickej fakulty STU za riaditeľa UVP STU Trnava s účinnosťou od 01. 07. 2013 až do odvolania.

Pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto funkcie Vám želáme veľa úspechov.