Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Elektronický zápis predmetov je určený pre aktuálnych študentov, ktorí sa budú zapisovať do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia a do 2. ročníka inžinierskeho štúdia.

Zápis do nasledujúceho akademického roku môže realizovať študent, ktorý si splnil svoje študijné povinnosti cez ikonu Portál študenta - Registrácia/Zápisy v Akademickom informačnom systéme (AIS) v termíne od 5.8.2020 do 12.8.2020.

Po tomto termíne AIS elektronický zápis na štúdium neumožní.

 

POSTUP PRI E-ZÁPISE

 1. Prihláste sa do AIS, aplikácia Portál študenta a kliknite na Registrácia/Zápisy
 2. AIS ponúkne k zápisu predmety na ak.rok 2020/21 a predmety, ktoré ste mali zapísané v ak.roku 2019/20 a nemáte ich ukončené.
  Postup ako označiť v AIS predmety nájdete tu:

  Bakalárske štúdium

  Bakalárske štúdium – opakovaný zápis predmetu fyzika

  Inžinierske štúdium

Ak ste zápis vykonali a je všetko v poriadku, kliknite na ikonu VYKONAŤ E-ZÁPIS.

 

Po elektronickom zápise je potrebné:

 1. Vytlačiť a podpísať zápisový hárok – Portál študenta. Zápisový hárok obsahuje zoznam predmetov zapísaných na zimný a letný semester 2020/21
   
  Tlač
  zápisového
  hárku
 2. Vytlačiť, vyplniť a podpísať Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu
 3. Zápisový hárok a Čestné vyhlásenie študenta poslať na fakultu ihneď po e-zápise.
 4. Objednať si prolongačnú známku – Portál študenta – Financovanie – Objednávky. Vyberiete si typ známky, vložíte do košíka, uhradíte platbu (po zadaní objednávky sa vo Financovaní zobrazia údaje k platbe. Odporúčame vykonať platbu online).

 

Prevziať Prolongačnú známku a potvrdiť Potvrdenie o návšteve školy (vytlačiť cez Portál študenta resp. vytlačiť TU) môže študent osobne na študijnom oddelení od 16.09.2020.
Po prevzatí prolongačnej známky aktivujte PREUKAZ ŠTUDENTA pri termináli. Študentovi, ktorý nezrealizoval platbu podľa bodu 4) nebude vydaná prolongačná známka.

 

Študent, ktorému AIS nezobrazuje predmety a nedovolí mu zápis predmetov na ak. rok 2020/2021 (možné dôvody: mal prerušené štúdium, mal uznané predmety, prestupoval na iný študijný program, prestúpil z inej fakulty, zapisuje si zostatkové kredity, resp. bol neúspešný na štátnych skúškach a zotrváva v štúdiu.....) je povinný v určenom termíne od 5.8.2020 do 12.8.2020 kontaktovať svoju študijnú referentku mailom/resp. telefonicky. Kontakt na študijné oddelenie 

Študent, ktorý nezrealizuje e-zápis podľa uvedených pokynov v určenom termíne, bude považovaný za študenta, ktorý o štúdium v nasledujúcom období nemá záujem. V súlade s VŠ zákonom bude zo štúdia vylúčený dňom 31. 8. 2020  z dôvodu nesplnenia podmienok – t.j. nezapísania sa do nasledujúceho ak. roku.

 

Výučba v akademickom  roku 2020/2021 začína dňa 21.09.2020.

          

Študijné plány 2020/2021 si môžete pozrieť TU