Prejsť na obsah
Dianie na MTF

6. európska konferencia o intelektuálnom kapitále ECIC 2014

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta v Trnave, 10. - 11.4. 2014 Trnava , Slovenská republika

Garant konferencie:

Dr. h.c. Prof. Dr. Oliver Moravčík

Programoví garanti konferencie:

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. ,

prof. Ing. Miloš Čambál, PhD.

Kľúčoví prednášatelia:

prof. Dr. Marta Christina Suciu (Akadémia ekonomických štúdií v Bukurešti, Rumunsko)

doc. Jana Šujanová, PhD., doc. Dagmar Cagáňová, PhD.  (MTF STU , Slovenská republika)

 

„Inovácie, vplyv vedomostného a multikultúrneho manažmentu na intelektuálny kapitál v priemyselných podnikoch“

 Cieľom konferencie ECIC 2014 je poskytnúť platformu na prezentáciu rôznych akademických a odborných prístupov (t.j. koncepčných, empirických, manažérskych, multidisciplinárnych a tiež prípadových štúdií, atď.) a poskytnúť priestor na diskusie o najnovšom vývoji a výhľade do budúcnosti v oblasti riadenia intelektuálneho kapitálu a jeho príbuzných odboroch, v Európe aj po celom svete. Ďalším cieľom je poskytnúť príležitosť pre vedcov, odborníkov a študentov doktorandského štúdia, aby sa o ich príspevkoch k teórii a praxi diskutovalo v  akademickom i odbornom  multidisciplinárnom a medzinárodnom prostredí.

 Tešíme sa na Vašu návštevu na Slovensku, v malebnom meste Trnava a taktiež na Slovenskej technickej univerzite.