Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Podávanie prihlášok v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2019/2020 bolo na MTF STU spustené dňa 1.12.2018. Termín ukončenia podávania prihlášok je  31.01.2019.

Bližšie informácie u fakultného Erasmus+ koordinátora (maria.resetkova@stuba.sk) a na: http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818

Výber zahraničnej univerzity odporúčame študentom prekonzultovať s Erasmus+ koordinátorom a obsah štúdia s garantom študijného programu ešte pred podaním prihlášky.