Prejsť na obsah
Dianie na MTF

dátum konania: 26. mája 2014 (v pondelok)

od 10.00 h

miesto konania: MTF – STU, Pavilón T, Malá aula, Jána Bottu 25,

917 24 Trnava

Pozývame všetkých záujemcov na odborný seminár cyklu k problematike zvárania a zvariteľnosti, ktorý sa každoročne poriada v spolupráci ESAB Slovakia s.r.o., MTF STU (ÚVTE Katedra zvárania a zlievarenstva).

 

Garant seminára:

doc. Ing. Martin Janota, DrSc.

 

Organizačný garant:

doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy

Tel. +421 (0) 906-068337

Fax: +421 (0) 33 552 1002

e-mail: pavel.kovacocy@stuba.sk

Tel. na ÚVTE: 0918 646 037

 

Seminár sa koná dňa 26.5.2014.

Začiatok o 10.00 hod.

V časovom termíne prihlásení účastníci dostanú bezplatne zborník prednášok, občerstvenie a obed.

Konečný termín uzávierky prihlášok:

20. máj 2014.

Program seminára:

Otvorenie: prof.Ing.Koloman Ulrich,PhD., riaditeľ ÚVTE MTF a Ing.Juraj Matejec,PhD., riaditeľ ESAB Slovakia.

Prednášky:

  1. Lars-Erik Stridh, ESAB AB Göteborg: Ako prispieva hodnotová analýza k znižovaniu výrobných nákladov.
  2. Ing. Jozef Bárta, PhD. – prof. Ing. Milan Marônek, CSc., MTF – STU Trnava: Vlastnosti, aplikácie a zváranie duplexných ocelí.
  3. Ing. Juraj Matejec, PhD., ESAB Slovakia, Bratislava: Možnosti zvárania pod tavivom v súčasnosti.
  4. Ing. Ľuboš Mráz, PhD., Ing. Miroslav Paľo, PhD., VÚZ-PI Bratislava: Požiadavky na kvalitu voľných tepelne rezaných hrán konštrukčných ocelí a metodika merania ich tvrdosti.

Diskusia k prednáškam.             

Po obede v študentskej jedálni, na ktorý pozývame všetkých účastníkov, bude predvádzanie noviniek z oblasti zváracích zariadení ESAB. Súčasne všetkých pozývame na návštevu Demobusu ESAB, ktorý bude pristavený na voľnej ploche.

Poznámka:
Na podujatí bude vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 05.05.2014