Prejsť na obsah
Dianie na MTF

S 24 oficiálnymi EÚ a mnohými ďalšími jazykmi  možno viacjazyčnosť v Európe a inkluzívny jednotný digitálny trh umožniť iba prostredníctvom jazykových technológií. European Language Grid (ELG) podporí granty do 200 tisíc pre firmy. Uzávierka je 30. apríla 2020.

European Language Grid podporí firmy malými grantami do 200 tisíc eur

V európskom podnikaní sú v oblasti jazykových technológií (Language Technologies/LT) sú aktívne tisíce MSP a niekoľko veľkých hráčov. Mnohé z nich sú svetovej triedy s technológiami, ktoré prevyšujú technológie globálnych hráčov.

ELG bude vyvíjať a zavádzať škálovateľnú cloudovú platformu, ktorá bude ľahko integrovateľným spôsobom zabezpečovať prístup k stovkám komerčných a nekomerčných jazykových technológií pre všetky európske jazyky vrátane spustených nástrojov a služieb, ako aj súborov údajov a zdrojov.

O podporu môžu žiadať MSP alebo výskumné organizácie. Požadované trvanie projektu je 9 – 12 mesiacov s rozpočtom do 200 000 EUR.

Uzávierka prvej výzvy je 30.4.2020. Nasledujúca uzávierka bude otvorená do septembra 2020.

Projekty sú povinné plniť jeden z nasledujúcich cieľov:

  • príspievať do ELG v zmysle zdrojov služieb, nástrojov alebo súborov údajov s cieľom zvýšiť ich pokrytie,
  • vyvíjať aplikácie pomocou jazykových zdrojov a technológií dostupných v ELG.

 

Viac informácií na: https://www.european-language-grid.eu/open-calls/call-for-pilot-projects/