Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Tento rok sa Noc výskumníkov uskutoční 24.9.2021-  žiaľ, kvôli pandémii COVID-19 zostáva aj tento rok hlavný program v interaktívnom online štúdiu a doplnený bude o aktivity na školách a ďalšie sprievodné podujatia a súťaže. Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.

 

MTF STU sa zapojí do programu Noci výskumníkov troma prezentáciami:

V sekcii: NAVŠTÍV SVOJU ŠKOLU - SPOZNAJ SVOJHO VEDCA

Ústav materiálov: „Čo dokáže zinok“.  Anotácia:  krátka informácia o vlastnostiach zinku, ako sa využíva v technickej praxi, prečo ho používame na ochranu pred koróziou. Budú prezentované ukážky metód povlakovania zinkom a jeho zliatinami na oceľových drôtoch. Záujemcovia si budú môcť otestovať ako vytvoriť kvalitný povlak. Pripojené budú videoukážky z procesu povlakovania v praxi. 

Ústav výskumu progresívnych technológií („Táto prezentácia vznikla vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a inovácie pre projekt: Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum, kód projektu v ITMS2014+ : 313011W085 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“): „Bombardovanie materiálov urýchlenými iónmi“. Anotácia: Chceme vám ukázať viac o  technológiách iónových zväzkov, alebo  príprave materiálov, ktoré nájdu uplatnenie v rôznych aplikáciách napr. automobilového priemyslu, optike, elektrotechnike, fotovoltaike, príp. špecifických technológiách displejov, výrobných technológiách, informačných a komunikačných technológiách, optike, senzorike.

V sekcii: Online štúdio

Ústav výskumu progresívnych technológií: „Vyskúšaj pokusy: dnes detsky, zajtra vedecky“. V online štúdiu budú naživo prezentovať Mgr. Lucia Bónová, PhD. a Mgr. Michal Skarba, PhD. z Ústavu výskumu progresívnych technológií (čas prezentácie: 11:25)

Celý program podujatia je zverejnený tu: https://mailchi.mp/56a9afa4921c/o-pripravujeme-tento-rok-6517624?e=6b5702cdd0