Prejsť na obsah
Dianie na MTF

EuroScience Open Forum (ESOF), ktoré sa bude konať 5. - 9. júla 2020 v historickom prístave Talianskeho Terstu, Vám ponúka možnosť odprezentovať seba, svoje pracovisko a/alebo svoju prácu. ESOF je dvojročná, paneurópska, vedecká konferencia venovaná vedeckému výskumu a inováciám. Každá konferencia si kladie za cieľ poskytnúť podnetný obsah a živú diskusiu o najnovších pokrokoch a objavoch vo vede, humanitných a spoločenských vedách.

Prezentátori do 35 rokov sa môžu uchádzať o „travel grant“ pokrývajúci náklady na ubytovanie, cestovné náklady sú v tejto schéme hradené do výšky 450€.

Témy sú nasledovné:

 • Science Programme:
  • Blue planet (voda)
  • I compute therefore I am (IKT)
  • Science and society (Etika vo výskume)
  • Breaking frontiers in science and knowledge (vplyv najnovšieho výskumu na riešenie problémov spoločnosti)
  • Sustainable future (životné prostredie)
  • Nourishing the planet (potraviny)
  • Live long and prosper (veda v medicíne)
  • Science for policy/policy for science (veda ako nástroj diplomacie)
  • The smart city (prístupy udržateľnosti v mestách)
 • Science to Business programe:
  • The 4th industrial revolution (zmeny v spoločnosti vyplývajúce z technologického pokroku)
  • Value-driven innovation (širší pohľad na hodnotu inovácií)
  • Public-private partnerships (prepojenie súkromného a verejného sektoru - skúsenosti)
  • Innovation ecosystems (prepojenie súkromného a verejného sektoru - budúcnosť)
 • Careers programe:
  • Researcher careers: From academia to industry and back
  • Portfolio careers: Coping with insecurity and sequences of jobs in research
  • Horizontal career mobility in the 4th industrial revolution
  • Entrepreneurship education
  • Active collaboration

 

Svoje návrhy môžete podávať do 7.7.2019.

Viac informácií nájdete tu.