Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci predmetu Logistika sa dňa 28. novembra 2012 uskutočnila exkurzia do podniku Johnson Controls  spol. s.r.o. - odštepný závod Žilina. Spoločnosť  je výrobcom sedačiek, stredových konzol a strešného obloženia pre automobilku KIA Slovakia, a. s.  Študenti študijného programu Priemyselné manažérstvo mali možnosť vidieť, akým spôsobom funguje zásobovanie montážnej linky vstupným materiálom, sekvencovanie dodávok na linku, ako aj samotnú výrobu autosedačiek, kompletizáciu finálnych výrobkov a prípravu na distribúciu Just in Time. Sprievodcom spoločnosti bol pán riaditeľ Ing. Ladislav Olík spolu s manažérom logistiky spoločnosti Johnson Controls, spol. s.r.o. Táto akcia vznikla za podpory Ing. Petra Čirku, absolventa našej fakulty. Všetkým zúčastneným touto cestou ďakujeme za ich čas, ochotu a záujem.

Fotogaléria