Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 13.2.2018 sa uskutočnila exkurzia 41 študentov z Katedry jadrovej chémie Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava (garant: RNDr. Bianka Horváthová).
Sme radi, že sme mohli priblížiť detailnejšie výskum na ústave a podporiť záujem o vedu na MTF.

 

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.