Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 31.3.2016 sa študenti a zamestnanci Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (UPIM) MTF STU v Trnave zúčastnili exkurzie v podniku Protherm Production, s. r. o., Skalica. Exkurzia bola organizovaná v rámci predmetu Základy priemyselného inžinierstva. Po príchode do podniku boli zúčastneným poskytnuté základné informácie o chode spoločnosti prostredníctvom úvodnej prezentácie profilu Protherm Production, s.r.o. Následne boli oboznámení s výrobným procesom kotlov priamo vo výrobných priestoroch spoločnosti a taktiež im boli priblížené logistické procesy v skladových priestoroch podniku. Účastníci exkurzie mali možnosť vidieť moderné technológie, ktoré podnik využíva nielen v oblasti výroby, ale i v logistike svojich procesov.

Predstaviteľom spoločnosti Protherm Production, s.r.o. chce vedenie UPIM MTF STU, v zastúpení riaditeľky ústavu doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc. a doc. Ing. Heleny Makyšovej, PhD. zástupkyne riaditeľky ústavu pre transfer poznatkov, touto cestou poďakovať za ich čas, ochotu a ústretovosť pri realizácii daného podujatia.

1