Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 19.05.2015 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Priemyselné manažérstvo v podnikoch Stakotra Manufacturing, s. r. o. v Piešťanoch a v Coca-Cola HBC Slovenská republika, s. r. o. v Lúke pri Piešťanoch. Za pedagógov sa akcie zúčastnili doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.- zástupkyňa riaditeľky UPIM pre transfer technológií, Ing. Rastislav Beňo, PhD. a Ing. Peter Szabó, PhD.

Stakotra Manufacturing patrí medzi popredných výrobcov a dodávateľov riešení pre rôzne segmenty priemyslu ako sú dopravná technika/jednokoľajky, energetika, vodohospodárske inžinierstvo, baníctvo, a lodné systémy oblastí. Spoločnosť patrí tiež medzi popredných svetových výrobcov riešení v segmente zábavného priemyslu s využívaním know – how  v oblasti zvárania konštrukcií pre húsenkové dráhy, padacie tunely a pod. Podnik rovnako produkuje konštrukcie pre nadrozmerné žeriavové systémy a podvozky, pre systémy jednokoľajok a vozíkov pre húsenkové dráhy. V rámci exkurzie mali študenti, po krátkej prezentácii podniku, možnosť vidieť proces delenia materiálu plameňom a plazmou, rovnako tak ručné zváranie a zváranie robotom. Takisto mali možnosť vidieť realizáciu procesov ohýbania materiálu, pieskovania, lakovania a montáže.

Po exkurzii v Stakotre sa študenti presunuli do obce Lúka, kde sa uskutočnila prehliadka výrobných a logistických priestorov podniku Coca-Cola HBC Slovenská republika, s. r. o.

Coca-Cola HBC Slovenská republika vyrába, predáva a distribuuje široké portfólio nealkoholických nápojov, medzi nimi aj štyri najpredávanejšie značky na svete: Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Zero, Fanta, Sprite a Bonaqua. Coca-Cola HBC Slovenská republika je jedným z najväčších výrobcov z pomedzi tristo najväčších svetových distribútorov nápojov, ktorí tvoria Coca-Cola systém. Aktivity skupiny na Slovensku majú strategicky dôležitú úlohu v rámci celého systému. Od začiatku podnikania v SR podnik preinvestoval stovky miliónov eur do výrobného závodu a jeho vybavenia. Neustále modernizuje nielen výrobné linky, ale aj ostatnú infraštruktúru, ako napr. predajné zariadenia alebo vozový park, aby jeho produkty boli pre spotrebiteľa čo dostupnejšie. V Coca-Cola HBC sa študenti zoznámili s portfóliom výrobkov spoločnosti, videli proces výroby od vyfukovania fliaš, cez ich plnenie, balenie do prepraviek až po balenie do prepravného obalu. Rovnako tak mali možnosť vidieť zabezpečenie procesov čistenia, triedenia a etiketovania fliaš ako aj sledovať priebeh vnútropodnikových logistických procesov súvisiacich so zabezpečením výroby produktov tejto značky.

Organizátori exkurzií si touto cestou dovoľujú poďakovať zástupcom jednotlivých podnikov za prijatie, za ich čas, ochotu venovať sa študentom aj pedagógom našej fakulty, za cenné vedomosti a skúsenosti s ktorými sa s nami podelili. Rovnako tak sa chcú poďakovať za ústretovosť a ochotu vedenia fakulty podieľať sa na zabezpečení a plynulom priebehu samotných exkurzií. ĎAKUJEME!

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 22.05.2015