Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 5.5. 2022 sa v rámci výučby predmetu Manažment výroby a podniková logistika – študijného programu PPP, uskutočnila exkurzia študentov a pedagógov pracoviska UPIM v podniku GSK CONSUMER HEALTHCARE Levice, s.r.o., v zastúpení vyučujúcich doc. Ing. Heleny Makyšovej, PhD. a Ing. Lukáša Juríka, PhD.

Spoločnosť GSK CONSUMER HEALTHCARE Levice, s.r.o. je globálna spoločnosť pôsobiaca v zdravotníckom priemysle, ktorá je zameraná na vývoj a výskum, produkciu inovatívnych liekov, vakcín a voľno predajných produktov.  Levická pobočka sa venuje produkcii zubných pást značky Sensodyne, Aquafresh a Parodontax a vo svojom produktovom rade patrí k najúspešnejším producentom na svete.

Predmetná exkurzia bola zameraná na predstavenie spoločnosti, jej materiálového toku a s ním spojených logistických činností ako boli dodávka materiálu do vstupného skladu, zásobovanie materiálom a navážka materiálových zložiek na jednotlivé pracoviská, proces miešania pást, plnenia túb na automatizovanej linke až po balenie, paletizáciu a prípravu produktov na distribúciu zákazníkovi. Zaujímavou časťou bola robotizácia práve plniacej a baliacej linky, ktorá pomohla redukovať monotóniu na pracoviskách, zvýšiť vyťaženie pracovníkov a kapacitne vyriešiť abnormality v procese.

Za všetkých zúčastnených je potrebné podotknúť, že bolo veľmi zaujímavé a podnetné vidieť fungovanie takéhoto špecifického typu produkcie. Preto si organizátori akcie dovoľujú touto cestou poďakovať vedeniu spoločnosti, ako aj všetkým sprevádzajúcim – Bc. Gabriele Bielikovej, Ing. Petrovi Starinskému, Michalovi Chládkovi, Tomášovi Smadišovi ako aj Michalovi Ondrovi  za ich ochotu, čas a obetavý prístup. Ďakujeme!