Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 4.5. 2022 sa v rámci výučby predmetu Základy priemyselného inžinierstva na UPIM MTF STU, uskutočnila exkurzia v podniku Freudenberg Filtration Slovakia, s. r. o., Potvorice, v zatupení vyučujúcich doc. Ing. Heleny Makyšovej, PhD. a Ing. Petry Markovej, PhD.

Spoločnosť Freudenberg Filtration Slovakia, s. r. o., je súčasťou nadnárodnej skupiny Freudenberg Group. Ide o medzinárodnú nemeckú spoločnosť s veľmi diverzifikovaným portfóliom poskytovaných produktov a služieb, ktorá zamestnáva takmer
50 000 zamestnancov po celom svete. Prevádzka v Potvoriciach je rozdelená na dve výrobné haly, kde prebieha výroba rôznych druhov automobilových filtrov a  priemyselných filtrov. V Potvoriciach aktuálne pracuje viac ako 400 zamestnancov. Ročný objem výroby pre celý závod v Potvoriciach je viac ako 10 000 000 ks filtrov pre automobilovú oblasť a takmer 200 000 ks pre oblasť industriálnych filtrov.

Predmetná exkurzia bola zameraná na predstavenie spoločnosti, jej výrobných a logistických procesov so zameraním na uplatňovanie konceptu Lean a jeho vybraných metód (VSM,3P,5S, SMED, vizualizáciu, štandardizáciu a mnohé ďalšie), ako aj na robotizáciu monotónnej práce operátorov.

Organizátori akcie si dovoľujú touto cestou poďakovať vedeniu spoločnosti, konkrétne Ing. Ľubomírovi Roščakovi – riaditeľovi spoločnosti ako aj Ing. Matúšovi Košinárovi (manažér technického oddelenia), Matejovi Cibulkovi (oddelenie neustáleho zlepšovania), Ing. Michalovi Martonovi, PhD. (manažér oddelenia kvality) a Ing. Ondrejovi Kyselicovi (manažér oddelenia neustáleho zlepšovania), za priateľské prijatie, ochotu a čas venovaný našim študentom.