Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 27.3.2019 sa uskutočnila exkurzia študentov študijného programu Integrovanej bezpečnosti UIBE v rámci predmetov „Audity kvality, bezpečnosti a environmentu“ a „Monitorovanie škodlivín a energetické bilancie“ na pôde spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.

Študentom bol na úvod predstavený koncept hlavných činností podniku spolu s promo videom,  následne im bol priblížený proces výroby  niektorých segmentov, ale najmä problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a environmentu v jednom s najväčších strojárskych podnikov na Slovenku. Počas prehliadky spoločnosti mali študenti možnosť vidieť vybrané prevádzky, spolu so skladovými priestormi a hasičskou zbrojnicou závodného hasičského zboru.

Touto cestou si dovoľujem poďakovať spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o. za ústretovú a príjemnú spoluprácu pri organizovaní exkurzie konkrétne pani Ing. Monike Janotovej a Mgr. Kataríne Štermenskej ako aj ostatným kolegom z oblasti BOZP a PO za prijatie, za ich čas a ochotu venovať sa študentom, za cenné vedomosti a skúsenosti, s ktorými sa s nami podelili.