Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 14. marca 2014 sa študenti I. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore Inžinierstvo kvality produkcie zúčastnili exkurzie v spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o. so sídlom vo Vrábloch. Exkurzia sa konala v rámci predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality a jej cieľom bolo zadať študentom praktickú úlohu prevencie vzniku chýb v procese výroby lisovanej lamely. Exkurziu pripravil a študentov sprevádzal manažér výroby spoločnosti Radovan Martišovič. Študenti mali možnosť vidieť výrobný proces, naživo vidieť lisovací nástroj, výkresovú dokumentáciu a dostali odborný výklad od Petra Gajdoša (konštruktéra nástrojov) k procesu lisovania a konštrukcii nástroja. Na nasledujúcich cvičeniach z predmetu Prípadové štúdie v manažérstve kvality budú študenti pod vedením vyučujúcej Ing. Yulia Šurinovej, PhD. uvedený problém riešiť. Výstupy z cvičení budú posúdené expertmi spoločnosti, ktorí poskytnú študentom spätnú väzbu ohľadom aplikovateľnosti navrhovaných riešení pre elimináciu vzniku zadaného problému. Študentom prajeme veľa úspechov a dobrých nápadov pri riešení reálneho problému.

Ďakujeme spoločnosti Miba Steeltec, s.r.o. a najmä Radovanovi Martišovičovi za ústretovosť, výbornú organizáciu exkurzie a poskytnutie potrebných materiálov pre cvičenia.

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bude vyhotovená foto/video dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.

Zverejnené: 18.03.2014