Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 17. apríla 2019 sa skupina študentov  a pedagógovia z MTF STU so sídlom v Trnave zúčastnila exkurzie v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o..

Exkurzie sa zúčastnilo 20 študentov zo študijného programu „Výrobné zariadenia a systémy“ a 17 študentov zo študijného programu  „Priemyselné manažérstvo“, z radov pedagógov študentov sprevádzali Ing. Marcela Bučányová, Ing. Martina Kusá a Ing. Andrea Mudriková.

V rámci exkurzie si študenti a pedagógovia vypočuli sériu prednášok, kde nám bola predstavená história a výrobné portfólio spoločnosti Schaeffler Skalica. Dozvedeli sme sa základné informácie o jednotlivých závodoch, výskumných a vývojových centrách skupiny Schaeffler.

Predstavili nám stratégiu „Mobilita pre zajtrajšok“, pomocou ktorej chcú udržať trvalo ziskový rast spoločnosti v rámci 4 oblastí zamerania spoločnosti: Ekologické pohony, Mestská mobilita, Medzimestská mobilita a Energetický reťazec.

Prerokovala sa ďalšia možná spolupráca v oblasti odbornej praxe a tiež pri riešení aktuálnych problémov v rámci diplomových a bakalárskych prác.

Prínosom pre študentov bola tiež exkurzia priamo vo výrobe, navštívili sme nástrojáreň – elektroerozívne pracovisko, laboratórium mechatroniky a časť výroby zameranej na obrábanie, kde sa nám na jednotlivých pracoviskách venovali odborní pracovníci.

Touto cestou si dovoľujem poďakovať spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o., menovite Ing. Monike Janotovej a Mgr. Kataríne Štermenskej za organizáciu exkurzie, Ing. Pavlovi Mišovi, Ing. Miroslavovi Krušinovi a Vladimírovi Surovému, za sprevádzanie počas exkurzie, Ing. Pavlovi Potúčkovi, Ing. Milanovi Hložekovi, Tomášovi Huťťovi, Žákovi, Ing. Jánovi Juríčkovi, Ing. Radoslavovi Formánkovi a Adriánovi Hertlovi, za odborné prednášky a výklad priamo vo výrobe.

Fotogaléria

Poznámka: 
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (
www.mtf.stuba.sk) a môže byť použitá na propagačné účely fakulty -v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne(mailom) o nezverejnenie.