Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 23.02.2017 sa v priestoroch firmy Schaeffler Skalica, spol. s r. o, uskutočnila celodenná odborná exkurzia študentov, navštevujúcich odborný kurz Technológia a konštrukcia v praxi, ktorého druhý ročník pripravila a zabezpečuje firma Schaeffler Skalica v spolupráci s Ústavom výrobných technológií MTF STU v Trnave.  

Exkurziu absolvovali vybraní študenti 1. a 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia (študijné programy Obrábanie a tvárnenie, Materiálové inžinierstvo, Výrobné zariadenia a systémy, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobné technológie a výrobný manažment, Priemyselné inžinierstvo a Priemyselné manažérstvo) a tiež všetci študenti 2. ročníka inžinierskeho stupňa štúdia, študijný program Obrábanie a tvárnenie, ktorí exkurziu absolvovali v rámci predmetu Navrhovanie a optimalizácia výrobných procesov a systémov. Odborne a organizačne exkurziu za firmu zabezpečovali Ing. Pavol Miša a Mgr. Diana Fajnorová a za fakultu doc. Ing. Jana Šugárová, PhD. a Ing. Michaela Samardžiová, PhD.

Počas exkurzie bol študentom predstavený výrobný profil spoločnosti, aktuálne používané konvenčné a progresívne technológie výroby, postupy konštrukčnej a technologickej prípravy výroby a nástroje zlepšovania výkonnosti a kvality procesov v oblasti ložiskovej výroby.

1 2

3 4

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.