Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Na Slovensko príde podujatie Falling Walls Lab. Ide o inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín. Výnimoční výskumníci, vedci a inovátori z radov podnikateľov a profesionálov budú môcť prezentovať svoje projekty 29. septembra v Bratislave. Falling Walls Lab Slovakia je zároveň sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov. Na podujatie Falling Walls Lab, ktoré sa doposiaľ konalo v 50 krajinách sveta, sa môžu prihlásiť študenti, mladí výskumníci a pedagógovia, podnikatelia i profesionáli. Podujatie je priestorom na prezentáciu výskumných projektov, iniciatív, myšlienok a podnikateľských modelov z rozličných oblastí.
Termín na prihlásenie je do 10. septembra.

Víťaz každého z podujatí Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách získava miestenku na svetové finále, ktoré sa uskutoční 8. novembra v Berlíne a lístok na prestížnu konferenciu Falling Walls Conference konanú 9. novembra. Do berlínskeho finále postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference. 

Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovácie, iniciovať a rozvíjať výmenu nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi výnimočnými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí.

Podujatie Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční 29. septembra v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Online prihlasovanie je otvorené do 10. septembra.

Falling Walls Lab Slovakia organizuje Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci s významnými slovenskými univerzitami, Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity. Podujatie podporuje nadácia Falling Walls Foundation.

 

Správa prevztaá zo zdroja: https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/novinky/Stranky/Na-Slovensku-sa-bude-konat-podujatie-na-podporu-vedeckych-inovacii.aspx