Prejsť na obsah
Dianie na MTF

1. Pre koho je určený software.

Licencia obsiahnutého softwaru je poskytovaná študentom, ktorí navštevujú predmety končiace kreditom alebo certifikátom. Ďalej je poskytovaný pre zamestnancov a laboratória fakulty.

2. Čo je (a nie je) obsahom ponuky produktov od Microsoftu®.

Najnovšia a úplná sada platforiem, serverov a vývojových nástrojov spoločnosti Microsoft.

 • Operačné systémy
  • Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, Windows Server 2003
 • Vývojové nástroje
  • Visual Studio 2005, Visual Studio Team System, Visual Studio 2003
 • Aplikácie
  • Access, InfoPath, MapPoint, Project, Virtual PC, Visio
 • Serverové nástroje
  • SQL Server, Exchange Server, Commerce Server, BizTalk Server, Host Integration Server, Application Center, ISA Server, Mobile Information Server, SharePoint, Team Foundation Server
 • Nástroje, SDK a DDK
  • MSDN Library - Dokumentácie, technologické články, ukážky zdrojových kódov, Knowledge Base technical support library Beta verzie, nové verzie, aktualizácie, Vývojové nástroje pre Windows CE a Windows XP Embedded a iné...
Licencia pre inštaláciu obsiahnutého softvéru na ľubovoľný počet počítačov, používaných pre výskum alebo výučbu.
 
MS Office nespadá pod túto licenciu a nie je ho možné stiahnuť.

3. Ako a kde môžem používať produkty z MSDNAA.

MSDNAA software je určený na nekomerčné, akademické použitie. Práca v škole, výskum, akademické projekty, nekomerčné projekty a pod.
 
Poskytnutý software môže byť nainštalovaný aj v osobných počítačoch pre použitie v rámci výučby alebo aj pre osobné používanie.
 
Licencia je trvalá a neprenosná. Nie je potrebné odinštalovať software po ukončení štúdia, avšak obmedzenie licencie „Len pre akademické účely“ zostáva platné a nemení sa.

4. Môžem inštalovať OS na počítač bez OEM OS?

Áno, pokiaľ použitie hardwaru a nástrojov na ňom nainštalovaných je v súlade s licenčnými podmienkami MSDNAA - EULA.

5. Zabudol som heslo. Čo urobiť?

V takomto prípade treba nahlásiť zabudnutie hesla e-mailovou správou Programovému administrátorovi (PA), alebo zažiadať o nové heslo cez hlavnú prihlasovaciu stránku MSDNAA serveru odkazom "Forgotten my password!".

6. Prečo nechce stiahnuť produkt.

Najbežnejším problémom býva blokovanie komunikácie na MSDNAA server z Vašej strany firewallovým programom. Treba pridať výnimku.

Ďalším dôvodom môže byť obmedzenie zo strany MSDNAA serveru, kvôli nárazovému sťahovaniu. Treba počkať na znovupovolenie sťahovania.

Nefunkčnosť sťahovania môže nastať aj v tom prípade, ak Váš MSDNAA účet bude zablokovaný administrátorom (PA) porušením licenčných podmienok. Treba kontaktovať PA.

7. Pomoc pri problémoch s prístupom na webmail.stuba.sk

Pri problémoch s prístupom na Webmail postupujte podľa tohto dokumentu.