Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V dňoch 25. – 26. apríla 2014 sa v priestoroch  Materiálovotechnologickej  fakulty so sídlom v Trnave bude konať s podporou Mesta Trnava Festival vedy, ktorý je súčasťou projektu „Festival vedy ako platforma pre podporu spolupráce medzi univerzitami regiónu V4“ financovaného Vyšehradským fondom.

Na príprave projektu sa pod vedením doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej,  PhD. a Ing. Vanesy Prajovej, PhD.  podieľajú zamestnanci, doktorandi a študenti Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu v spolupráci s Odborom poznatkového manažmentu. Odbornými garantmi akcie sú  prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. a doc. Ing. Jana Šujanová, CSc. IT stránku festivalu zabezpečuje Ing. Marek Vyskoč, bývalý študent MTF STU, dnes zamestnanec spoločnosti Orange Slovakia, a.s.              

Hlavným zámerom projektu je vytvoriť,  prostredníctvom výmeny osvedčených postupov a vedomostí,  základňu pre aktívnu vedeckú spoluprácu v rámci regiónu V4. Je to tiež príležitosť na prepojenie akademických, vedecko – výskumných a podnikateľských organizácií v rámci krajín V4, za účelom podpory a spolupráce v oblasti medzinárodnej mobility vysokoškolských učiteľov a študentov, ako aj v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.

Festival vedy je dvojdňovým podujatím, ktoré sa v takomto zameraní a rozsahu uskutoční na Slovensku po prvýkrát. Cieľom festivalu je vytvoriť platformu pre spoluprácu nielen výskumníkov, vedcov a profesionálov v oblasti podnikania a manažmentu, ale aj umelcov a študentov zo SR a celej Európy. Festival poskytne priestor, ktorý má napomôcť k rozvoju spolupráce, k zvýšeniu povedomia o najnovších trendoch v oblasti inovácií, ako aj podnietiť záujem žiakov a študentov o najnovšie poznatky z oblasti zelených a sociálnych inovácií.

Festival vedy a inovácií 2014 je organizovaný v nadväznosti na oficiálne otvorenie regionálnej kancelárie Európskej aliancie pre inovácií na Slovensku, ako výsledku spolupráce medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Materiálovotechnologickou fakultou so sídlom v Trnave a Európskou alianciou pre inovácie so sídlom v Bruseli.

V piatok 25. apríla 2014 bude Festival vedy prebiehať na pôde MTF STU na Paulínskej ulici v Trnave. V panelových diskusiách budú na témy zamerané na inovácie a medzinárodné projekty Horizont 2020 diskutovať zástupcovia domácich a zahraničných ministerstiev, univerzít a výskumných centier ako aj členovia európskej komisie.

V sobotu 26. apríla 2014 sa festival presunie na Trojičné námestie v Trnave, kde sa návštevníci budú môcť aktívne zapojiť  do riešenia praktických, vedeckých a technických úloh a taktiež  budú mať možnosť vidieť recitačné, spevácke i tanečné vystúpenia detí MŠ, študentov ZŠ i SŠ. Študenti Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu sa k festivalu pripoja s iniciatívou „MTF prechádza na zelenú,“ ktorého cieľom je zabezpečiť materiálne podmienky na zavedenie separovaného zberu na študentských internátoch. V priestoroch ich stánku si návštevníci budú môcť vlastnoručne vyrobiť rôzne úžitkové predmety z PET fliaš, či papierových kartónov, pričom cieľom je vyrobiť čo najviac výrobkov.

V rámci podujatia vystúpi tiež s ukážkami historického šermu Agentúra HECTOR a skupina VINEDI, ktorá sa predstaví lukostreľbou. O hudobný zážitok sa postará spevácky zbor CANTICA NOVA.

Tešíme sa, že Vás budeme môcť privítať na Festivale vedy, či už na pôde MTF STU alebo na Trojičnom námestí. Príďte medzi nás stráviť príjemné chvíle s vedou a kultúrou. Účasť na podujatiach je bezplatná.

Viac informácií o festivale a úplnom programe môžete nájsť na webovej stránke:

www.festivalofscience.eu/language/sk

Sledujte nás aj na Facebooku: https://www.facebook.com/festivalofscience

Sledujte nás aj  na LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups/Festival-science-2014-7461101

V prípade  Vašej aktívnej účasti na programe v piatok 25. apríla, prosíme o vyplnenie online elektronického formulára na webovej stránke konferencie: http://festivalofscience.eu/contact/

Účastníci, ktorí majú záujem využiť prezentáciu v stánkoch alebo priamo na pódiu v sobotu 26. apríla, majú možnosť registrovať sa do 14. apríla 2014.

Zverejnené: 08.04.2014