Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 30.06.2015 sa na pôde Materiálovotechnologickej fakulty STU v Bratislave, so sídlom v Trnave uskutočnilo finále druhého ročníka súťaže „The best student´s project“ (http://www.produktivne.sk/sutaz/), ktorej cieľom bolo pomôcť študentom končiacich ročníkov prezentovať výsledky svojich záverečných prác, zviditeľniť sa a získať nové, zaujímavé kontakty na odborníkov z praxe. Súťaž bola organizovaná pod záštitou portálu www.produktivne.sk, ktorý slúži každému záujemcovi, ktorý sa orientuje na rozvoj znalostí a zdieľanie skúseností z oblasti Lean manažmentu.

Do súťaže sa zapojilo vyše 45 študentov zo Slovenska a Českej republiky, čím nadobudla charakter medzinárodného projektu. Prezentované boli výsledky TOP 10 vybraných záverečných  prác, ktoré boli realizované v praktických podmienkach priemyselných podnikov na Slovensku a Českej republike v rámci oblastí priemyselného inžinierstva, manažmentu výroby, manažérstva kvality a elektrotechniky. Študenti súťažili o vysoko hodnotné ceny, ktoré venovali partneri súťaže. O celkovom poradí prezentovaných prác rozhodovala komisia zložená z odborníkov z praxe a akademickej sféry na základe stanovených kritérií (analýza a spracovanie dostupných údajov, praktický a finančný prínos pre podnik, rozsah projektu, optimalizačné návrhy na zlepšenie [zefektívnenie] procesov resp. systémov, prezentačné schopnosti, spätná väzba na otázky). Prezentované práce študentov boli komisiou hodnotené ako praktické, pútavé a hodnotné z hľadiska výstupov pre teóriu a prax, čo ocenili aj prítomní hostia a zástupcovia hosťujúcej Materiálovotechnologickej fakulty.

Výsledky súťaže:

1. miesto

Tomáš Zelenay, Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave, so sídlom v Trnave

Názov témy:  Zefektívnenie ručnej manipulácie s bremenami pomocou antropometrie a počítačovej simulácie

Vedúci záverečnej práce: Ing. Rastislav Beňo, PhD.

Cena: Absolvovanie Expertného tréningového programu v hodnote cca 1500,- € od spoločnosti IPA Slovakia; Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s. r. o.; 200,- € v hotovosti od pracovného portálu pre automobilový priemysel AJOBS.EU

2. miesto

Ing. Andrea Kochanová, Žilinská Univerzita

Názov témy: Použitie metód priemyselného inžinierstva na zefektívnenie procesov v zdravotníckych zariadeniach

Vedúci záverečnej práce: Ing. Lukáš Richter, PhD.

Cena: Absolvovanie Tréningového programu v hodnote cca 500,- € od spoločnosti Comm-Pass v oblasti projektového manažmentu; Praktická účasť na projekte s odmenou za výkon od spoločnosti IPA Slovakia; Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s. r. o.; 100,- € v hotovosti od pracovného portálu pre automobilový priemysel AJOBS.EU .

3. miesto

Ing. Michal Hampl, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne

Názov témy: Implementácia PULL systému v spoločnosti

Vedúci záverečnej práce: Ing. Martin Hrabal

Cena: Účasť na konferencii v hodnote cca 500,- € organizovanej spoločnosťou IPA Slovakia; Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s. r. o.; 80,- € v hotovosti od od pracovného portálu pre automobilový priemysel AJOBS.EU.

4. miesto

Ing. Petra Žouželková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne

Názov témy: Optimalizácie spoločnosti prostredníctvom metód priemyselného inžinierstva

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. David Tuček , Ph.D.

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s. r. o.; Predplatné časopisu Priemyselné inžinierstvo od spoločnosti IPA Slovakia.

5. miesto

Ing. Marie Čermáková, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne

Názov témy: Zefektívňovanie procesov kvality v podniku

Vedúci záverečnej práce: doc. Ing. Petr Briš, CSc. 

Cena: Tablet LENOVO 10,1“ v hodnote 200,- € od spoločnosti MIBA Steeltec s. r. o.; Predplatné časopisu Priemyselné inžinierstvo od spoločnosti IPA Slovakia.

Exkluzívna cena pre jedného z desiatich finalistov ( výber sa uskutočnil na základe hodnotenia zástupcu spoločnosti CEIT consulting, s. r. o. )

Ing. Anna Spodniaková, Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave, so sídlom v Trnave

Názov témy: Použitie nástrojov kvality na zabránenie plytvania v spoločnosti

Vedúci záverečnej práce: Ing.Katarína Lestyánszka Škurková, PhD.

Cena : Pracovná zmluva na základe výberu CEIT Consulting s. r. o. ( Bratislava, Žilina alebo Košice ) v spoločnosti CEIT consulting s. r. o..

Špeciálna cena pre najlepšiu prácu orientovanú na manažérstvo kvality ( výber sa uskutočnil na základe hodnotenia Slovenskej spoločnosti pre kvalitu )

Ing. Andrea Kochanová, Žilinská Univerzita

Názov témy: Použitie metód priemyselného inžinierstva na zefektívnenie procesov v zdravotníckych zariadeniach

Vedúci záverečnej práce: Ing. Lukáš Richter, PhD.

Cena: Školenie v oblasti kvality v automotive (ISO/TS 16949 alebo VDA) v hodnote cca 500 - 1000,- € od Slovenskej spoločnosti pre kvalitu.

Špeciálna cena od Slovenskej spoločnosti pre kvalitu pre vybraných súťažiacich

Ing. Marie Čermáková, Tomáš Zelenay

Cena: Účasť na XXII ročníku medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality, ktorý sa uskutoční na jeseň tohto roku.

Bonusová cena od organizátora súťaže, vyžrebovaná zo všetkých prihlásených prác ( výber sa uskutočnil na základe žrebovania v rámci veľkého finálového kola)

Ing. Adrián Kubinec

Názov témy: Zhodnotenie systému riadenia kvality v podnikateľskom subjekte

Vedúci záverečnej práce: Ing. Radovan Savov, PhD.

Cena: Fotoaparát v hodnote 200,- € od organizátora súťaže (www.produktivne.sk)

Autor textu: Rastislav Beňo

Zverejnené: 06.07.2015