Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 13.10.2017 sa o 8:00 h konala v miestnosti T-201 prezentácia firmy Mühlbauer Technologies, s.r.o. Nitra. V prezentácii boli predstavené základné informácie o tejto firme, možnosti spolupráce s Materiálovotechnologickou fakultou v oblasti riešenia záverečných (diplomových a bakalárskych) prác, rozvoja odborných vedomostí a zručností študentov a možnosti ich uplatnenia v tejto firme po skončení štúdia. Prezentácie sa zúčastnilo približne 100 študentov a pracovníkov fakulty.


Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená foto dokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 84/2014 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte prosím garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie