Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V Poľskom Zakopanom sa v dňoch 5. ÷ 8. 9. 2012 konala 19. medzinárodná vedecká konferencia Forming 2012 zameraná najmä na plasticitu a tvárniteľnosť materiálov. Spoluorganizátorom konferencie je od roku 2001 aj MTF STU so sídlom v Trnave. Na konferencii sa zúčastnilo 64 odborníkov z univerzít v Poľsku (Katowice, Gliwice, Wroclaw, Lublin, Czestochowa, Rzeszów, Krakow), z Českej republiky (Ostrava, Plzeň) a Slovenska ako aj odborníci z významných výskumných ústavov a firiem (ArcelorMittal Ostrava, VÚHŽ Dobrá, COMTES FHT Dobřany, Pilsner steel Plzeň, Třinecké železárny, Železiarne Podbrezová, Akademia Gornicze-Hutnicza Krakow a ďalších). Na konferencii bolo publikovaných a prednesených spolu 50 príspevkov. Príspevky boli publikované v časopisoch Hutnické listy a Hutnik. Konferencia mala veľmi vysokú odbornú i spoločenskú úroveň. Jubilejný 20. ročník konferencie sa bude konať v prvej polovici septembra roku 2013 na Slovensku.

Fotogaléria

doc. Ing. Viktor Tittel, CSc.