Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážení kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na 24. medzinárodnú vedeckú konferenciu

forming

zameranú na
PLASTICITU MATERIÁLOV
v dňoch 13. - 16. septembra 2017, Mikulov, Česká republika.

 

Konferenciu organizujú:

VŠB - Technická univerzita Ostrava, FMMI, Katedra tváření materiálů
Politechnika Śląska Katowice, Stowarzyszenie Absolwentów
Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
STU Bratislava, MTF so sídlom v Trnave, UVTE, Katedra obrábania a tvárnenia

 

Podrobnejšie informácie o konferencii nájdete na adrese:

konference.fmmi.vsb.cz/forming2017

 

Tešíme sa na Vašu účasť

 

Ing. Róbert Sobota, PhD.

tel.: 0906 068 361, robert.sobota@stuba.sk

Koordinátor konferencie pre Slovensko