Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Uskutočnila sa jubilejná 25. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2018

V dňoch 12. ÷ 15. 9. 2018 sa uskutočnila v Trzebieszowiciach- Lądek Zdrój (Poľsko) jubilejná 25. medzinárodná vedecká konferencia FORMING 2018, ktorú ako hlavný organizátor zorganizovala Politechnika Śląska, Stowarzyszenie absolwentów metalurgii i inżynierii materiałowej, za spolupráce Katedry tváření materiálů, FMMI, VŠB TU Ostrava a Katedrou obrábania a tvárnenia, UVTE, MTF STU Trnava.
Na konferencii sa zúčastnilo 78 odborníkov z oblasti tvárnenia zo 4 krajín (Poľsko - 54, Česká republika – 15, Slovensko 8 a Nemecko - 1). Z vysokých škôl to boli: Politechnika Śląska; Politechnika Lubelska; Politechnika Wroclawska; Politechnika Rzeszowska; Politechnika Częstochowska (Poľsko); FMMI, VŠB TU Ostrava (ČR) a zo Slovenska to boli UVTE, MTF STU Trnava; SjF STU Bratislava; TU Košice; ŽU Žilina. Okrem vysokých škôl na konferencii prezentovali svoje výsledky výskumu i zástupcovia výskumných ústavov a významných výrobných podnikov: Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań; Třinecké železárny – technologie a výzkum, Třinec; Vitkovice steel a.s., Ostrava; Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice; Technische Universität Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung; Huta Bankowa Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; BGH Polska Sp. z o.o.; ŽP VVC s.r.o., Podbrezová a Fabryka Armatur Swarzędz Sp. z o.o. Na konferencii bolo formou prednášky prednesených 43 príspevkov a 13 prezentovaných formou posterov. Príspevky sú publikované v časopisoch Kovárenství 2018/64 a Hutnik 8, 9 a 10/2018. Za organizovanie konferencií Forming, pri príležitosti konania jubilejnej 25. konferencie, bolo sedem účastníkov (organizátorov) odmenených pamätnou plaketou.
Hlavným organizátorom 26. medzinárodnej vedeckej konferencie Forming 2019 bude naša fakulta MTF STU Trnava.

Fotogaléria

Prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.