Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dovoľujeme si Vás pozvať na 27. medzinárodnú vedeckú konferenciu 

zameranú na tému

PLASTICITA MATERIÁLOV

 v dňoch 9. - 12. septembra 2020, Lednice, Česká republika

Konferenciu organizujú:

VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, FMT, Katedra tváření materiálů

POLITECHNIKA ŚLĄSKA Katowice, Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej

STU BRATISLAVA, MTF so sídlom v Trnave, UVTE, Katedra tvárnenia kovov a plastov

 

Informácie o konferencii nájdete na adrese:

www.fmt.vsb.cz/forming

 

Tešíme sa na Vašu účasť

Ing. Róbert Sobota, PhD.
robert.sobota@stuba.sk
tel.: 0906 068 361
Koordinátor konferencie pre Slovensko