Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Fórum financovania European University Association (EUA) sa v roku 2018 zameria na diskusiu a výmenu skúseností medzi vedúcimi, manažérmi a tvorcami politík univerzít. Získajte aktuálne informácie o najnovších trendoch v oblasti financovania a riadenia univerzít a užite si vysoko interaktívnu udalosť, ktorá vám prinesie nové nápady a inšpiráciu, ktoré si môžete odniesť domov.

Fórum financovania EUA 2018 sa bude konať na pôde Ramon Llull University v Španielskej Barcelone.

V štvrtom ročníku tohto každé dva roky sa opakujúceho podujatia, sa stretávajú univerzity, verejné orgány a partneri vymieňajúci si informácie o najnovších trendoch financovania, príležitostiach a výzvach financovania univerzít.

Tohtoročné fórum využije aj známe populárne formáty a zvýši interakciu medzi účastníkmi prostredníctvom rôznych nových aktivít. Panel expertov predstaví na plenárnej schôdzi rámec tém, ktorým sa bude venovať  diskusia. "Master classes" poskytne aktuálny prehľad najnovších trendov vo financovaní vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Vo fóre "expert rooms" sa vedúci predstavitelia univerzít, vedúci pracovníci a tvorcovia politík môžu poučiť od svojich kolegov z iných inštitúcií. Účastníci môžu navzájom diskutovať v "learning cafés" a/alebo pri okrúhlych stoloch. Podujatie, ktorého filozofiu možno zhrnúť pod pojmom "podeliť sa a učiť sa s cieľom rásť a zlepšovať sa", sa zameria na posilnenie postavenia inštitúcií vo finančnom a hospodárskom prostredí charakterizovanom neistotou a rizikom. Tvorcovia politík budú mať príležitosť preskúmať mechanizmy reformy, ktoré sú predmetom ich záujmu. Stručne povedané, fórum obohatí perspektívy lídrov inštitúcií a tvorcov politík, ktorých sa dotýkajú reformy financovania a v širšom zmysle aj oblasť riadenia zmien.

Fórum ponúka najmä príležitosť:

  • zistiť najnovšie výsledky vo verejnom financovaní univerzít v celej Európe a porovnať investičné úsilie vďaka Observatóriu Verejného Financovanie EUA (EUA’s Public Funding Observatory);
  • pochopiť príčiny diskusie o efektívnosti a účinnosti riadenia univerzít, o tom, koľko už v tomto smere vysokoškolské inštitúcie spravili a aké politiky môžu podporiť ich činnosť;
  • absolvovať exkluzívny tréning pre zvýšenie schopnosti vedúceho pracovníka univerzity zvládnuť a riadiť zmenu;
  • vyhodnotiť zacielenie boja o ďalšiu generáciu programov financovania EÚ a včas pripraviť vašu inštitúciu;
  • stretnúť sa s rozhodovacími orgánmi s cieľom identifikovať súčasti návrhov a implementácie reforiem
  • získať nové poznatky o rozvíjaní partnerstiev podporujúcich vašu misiu vysokoškolskej inštitúcie;
  • naučte sa komunikovať o vplyve vašej vysokej školy na jej prostredie.

Výzva na príspevky

Príspevky výskumných pracovníkov zamerané na financovanie vyššieho vzdelávania a výskumu prinesú pridanú hodnotu diskusii a podporia rozvoj inštitucionálnych stratégií a politík založených na dôkazoch. EUA otvára výzvu na príspevky do 30. apríla 2018. Príspevky by mali súvisieť s financovaním a riadením univerzít.