Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dovoľujeme si Vás pozvať na konferenciu „Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 -FITS´19“ s ústrednou témou “Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska“, ktorá sa bude konať dňa 19. marca 2019 v kongresovej sále Doprastavu, Košická ul., Bratislava.

Konferenciu organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS)  v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR a Centrom vedecko-technických informácií SR.

 

Pozvánkaprihláška na konferenciu.

 

Prihlášky účastníkov prijímame do 12.3.2019.