Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Prinášame Vám fotogalériu z nášho neformálne stráveného spoločného dňa MTF STU – TU.

Ďakujeme tým, ktorí sa akcie zúčastnili a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto dňa.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.