Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Prinášame vám fotogalériu z podujatia Red Bull Pit Stop Challenge Live na MTF STU, ktoré sa konalo v priestoroch parkoviska fakulty dňa 9.6.2021. Podujatie bolo sprevádzané "mini" DOD MTF STU, na ktorom prezentovali ponuku štúdia a zaujímavé exponáty zástupcovia jednotlivých ústavov fakulty.

Fotogalériu nájdetu TU.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk). V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.