Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Prinášame vám fotogalériu zo stretnutia Vianoce 2018. Dovoľte nám, ešte raz sa poďakovať za spoluprácu a zaželať príjemné vianočné sviatky, veľa radosti a spokojnosti v Novom roku 2019.

kolektív Oddelenia Public relations

Fotogaléria

Fotogaléria Róberta Schmidtová

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.