Prejsť na obsah
Dianie na MTF

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v roku 2019 uskutoční 7. ročník fotografickej súťaže. Hlavným cieľom fotografickej súťaže je zvýšiť záujem mladých ľudí o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku. 

Radi kreslíte, alebo fotíte? Pošlite svoje výkresy alebo fotografie do súťaže na tému Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet" a fotografickú súťaž „Prvky okolo nás“.

Ak si žiakom základnej školy, alebo osemročného gymnázia, či základnej umeleckej školy na Slovensku a máš od 9 do 16 rokov, môžeš sa zapojiť do výtvarnej súťaže. Ak si študentom ktorejkoľvek strednej školy, gymnázia, vysokej školy, či univerzity na Slovensku, si doktorandom, alebo mladým človekom do 30 rokov, môžeš nám poslať svoje fotografie.

Uzávierka oboch súťaží je 4. októbra 2019. Viac informácií (vrátane prihlášky):

http://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/fotograficka-sutaz.html?page_id=320

Kategórie:

  1. študenti stredných škôl
  2. študenti vysokých škôl
  3. doktorandi a mladí ľudia do 30 rokov