Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Iniciatíva je určená vedcom, ktorí spĺňajú podmienky profilov výskumných pracovníkov ERC (Starting, Consolidator alebo Advanced profil) a majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant v horizonte 3 rokov (a realizovať ho v slovenskej inštitúcii). Grantová výzva je otvorená pre všetky vedné odbory, uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu.

V roku 2021 vyčlenila Nadácia ESET na túto grantovú výzvu 30 000 EUR.

Štipendium poskytované za účelom pokrytia nákladov na komplexný mentoring pre spolu 6 individuálnych vedcov/žiadateľov, pôsobiacich v slovenských vedeckých inštitúciách, do výšky 5 000 eur na jedného vedca/podávateľa projektu.

Termín pre podávanie žiadostí grantovej výzvy Mentoring žiadateľov o ERC grant je 21. januára 2022.

 

Viac informácií: https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html