Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Slovenská fyzikálna spoločnosť (SFS) v snahe podporiť vedecko-výskumnú činnosť mladých fyzikov v oblasti základného a aplikovaného výskumu udelila tri ceny za vedecké práce mladých fyzikov, prihlásených do "Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov 2010". Hodnotiaca komisia SFS konštatovala veľmi vysokú odbornú úroveň a aktuálnosť prác, ktoré účastníci vytvorili a publikovali v špičkových fyzikálnych časopisoch. Na prvom mieste súťaže sa umiestnil mladý vedecký pracovník Materiálovotechnologickej fakulty STU Mgr.Andrej Dobrotka, PhD. z Ústavu materiálov MTF STU.

Dekan fakulty ocenil dosiahnuté výsledky mladého vedca mimoriadnou odmenou 1000 euro. Celé vedenie fakulty Mgr.Dobrotkovi blahoželá a praje veľa ďalších tvorivých síl.

Viac o SFS najdete na stránke: http://www.sfs.sav.sk/