Prejsť na obsah
Dianie na MTF

 

Registrácia článkov na Medzinárodný doktorandský seminár „IDS 2021“ na MTF STU spustená

Konferencia IDS 2021 na MTF STU pod záštitou pána dekana prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. a s podporou projektu „Internacionálny Doktorandský Seminár (IDS) ako podpora rozvoja medzinárodných inštitucionálnych partnerstiev“ spustila svoje webové sídlo a registráciu článkov na medzinárodný doktorandský seminár.

Dovoľujeme si Vás, vážení študenti doktorandského štúdia pozvať k účasti na IDS 2021, ktoré sa uskutoční 21.-22.10.2021. Doktorandský seminár sa bude v roku 2021 konať na Slovensku a pozvanie prijalo hneď niekoľko zahraničných partnerských univerzít z krajín ako Chorvátsko, Česká republika či Maďarsko.

Konferencia IDS je skvelou príležitosťou, ako nadviazať a obnoviť tradíciu putovných doktorandských seminárov na MTF STU. Cieľom IDS je podporiť transfer vedomostí medzi výskumnými inštitúciami a podnietiť záujem jednotlivcov využívať teoretické poznatky v efektívnom výskume, a tým zvýšiť atraktívnosť zapojených území. Vďaka účasti na IDS budú mať doktorandi, ako mladí výskumníci možnosť stretnúť sa so zahraničnými partnermi, vymeniť si cenné skúsenosti z výskumu, získať hodnotnú spätnú väzbu a nadviazať priaznivé partnerstvá do budúcna.

Konferencie sa môže zúčastniť študent doktorandského stupňa štúdia, denný a externý, ktorý má chuť odprezentovať svoju prácu prostredníctvom posteru alebo článku.

Sme veľmi radi, že aj napriek celosvetovej situácii môžeme robiť to, čo nás baví a napĺňa a že spoločne môžeme rozvíjať tradíciu medzinárodných doktorandských seminárov na MTF STU.

Registrácia článkov na IDS 2021 je práve spustená na webovom sídle:

https://www.ids-conference.eu/call-for-papers/

tak neváhajte a zapojte sa do projektu konferencie IDS a zažite túto skvelú príležitosť spolu s nami.

Dôležité informácie:

Čo?: IDS, doktorandský seminár pre študentov doktorandského stupňa štúdia denní/kombinovaní

Kedy?: 21.-22.10.2021

Ako?: fyzicky, alebo online, podľa situácie

Prečo?: skvelá príležitosť odprezentovať svoju prácu medzinárodnému publiku s odbornou komisiou, možnosť publikovania tých najlepších článkov v medzinárodných časopisoch, nadviazanie kontaktov s medzinárodnými interdisciplinárnymi partnermi a podpora myšlienky putovnej konferencie IDS na MTF STU.

Registrácia článkov: spustená na https://www.ids-conference.eu/call-for-papers/

Registrácia článkov do?: 31.5.2021

 

Všetky informácie k registrácii článkov, k témam doktorandského seminára, spolu s dôležitými dátumami nájdete na webe IDS: https://www.ids-conference.eu/

V prípade otázok sa prosím obracajte na Ing. Bibianu Burdejovú, bibiana.burdejova@stuba.sk.