Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Vážení študenti,


oznamujeme Vám, že Trnava je v súčasnosti zaradená v 1. stupni ohrozenia COVID AUTOMAT-u (oranžová farba).

Pri ubytovaní ste povinní dodržiavať aktuálne platné epidemiologické opatrenia, predovšetkým prekrytie horných dýchacích ciest rúškom alebo respirátorom vo všetkých interiérových častiach internátu s výnimkou vlastnej izby.

Na internátoch bude platiť:

  • zákaz návštev neubytovaných osôb,
  • zákaz zhromažďovania sa v interiéri aj v exteriéri areálu jednotlivých ŠD je počet osôb v skupine obmedzený na šesť,
  • nočný kľud od 22,00 do 6,00 hodiny.

Upozorňujeme, že každá osoba, ktorá vstupuje na územie Slovenska zo zahraničia, je povinná:

Zároveň všetky osoby, ktoré nie sú v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.231/2021 zo dňa 16.7.2021 považované za plne zaočkovanú osobu, sú po vstupe na územie Slovenska povinné ísť do domácej izolácie.

Dôrazne Vás upozorňujeme, že študentské domovy neposkytujú karanténne ubytovanie pre študentov po príchode zo zahraničia.


Študenti, ktorí prichádzajú zo zahraničia, sú pri vstupe do ŠD povinní preukázať sa

  • digitálnym COVID PREUKAZOM alebo
  • potvrdením o vakcinácii alebo
  • potvrdením o registrácii na eHranica starším ako 14 dní (ak študent absolvoval 14 dňovú izoláciu bez vykonania RT-PCR testu) alebo
  • potvrdením o registrácii na eHranica a zároveň potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, ktorý bol vykonaný najskôr na 5. deň izolácie alebo
  • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie straším ako 180 dní.

Vo vlastnom záujme sledujte:

V prípade, že sa pre Trnavu zmení stupeň rizika, budeme Vás o prijatých opatreniach a podmienkach ubytovania včas informovať.

V Trnave, dňa 20.9.2021

Ing. Radovan Široký

riaditeľ ŠDaJ Trnava