Prejsť na obsah
Dianie na MTF

CVTI SR organizuje informačné dni, počas ktorých budú prezentované nové výzvy a nové pracovné programy pre roky 2018 – 2020.

13.11.2017 - Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020

Hlavným cieľom je predstaviť nové výzvy na podávanie návrhov projektov v rámci budúceho obdobia 2018 – 2020, ktoré budú zverejnené v novom pracovnom programe koncom októbra. Účastníci podujatia budú mať jedinečnú príležitosť získať skúsenosti od riešiteľov úspešných projektov a tiež hodnotiteľky projektov v oblasti SC1.

 

16.11.2017 - Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímyefektívne využívanie zdrojov a suroviny

Na informačnom dni bude zástupcami Európskej komisie prezentovaný nový pracovný program a výzvy na obdobie 2018 – 2020. Predstavené budú aj úspešné slovenské projekty.

 

23.11.2017 - Národný seminár pre horizontálnu problematiku programu H2020 Etika v H2020

Na seminári budú prezentované odporúčania týkajúce sa etických aspektov  pre prípravu návrhu projektov H2020. Cieľom seminára je podať komplexnú informáciu o tom ako ošetriť eticky citlivé otázky v projektoch H2020 ako aj poskytnúť pohľad posudzovateľa - člena panelu pre hodnotenie etických otázok projektov H2020. Cieľovou skupinou sú všetci potenciálni predkladatelia  projektov H2020.

 

29.11.2017 - Národný informačný deň Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia (SC3) a EURATOM

 

kde: Grand Hotel River Park, Dvořákovo nábrežie 6, Bratislava

Na informačnom dni bude  prezentovaný nový pracovný program a výzvy na obdobie 2018 – 2020 pre SC3 a 2018 pre EURATOM. Zástupkyňa Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli predstaví podpornú činnosť pre Horizont 2020. Pri písaní projektov môžu pomôcť dobré rady od hodnotiteľky, či skúsenosti s manažmentom úspešného slovenského projektu. Informačný deň je organizovaný ako jeden zo side eventov konferencie SET PLAN https://www.setplan2017.sk/. Pri prihlasovaní postupujte podľa pokynov.