Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 17.10.2019 sa uskutoční Informačný seminár o štipendiách a grantoch do celého sveta. Počas prezentácie Vám budú poskytnuté cenné informácie o tom, ako  podať kvalitnú prihlášku.

Podujatie je určené pre študentov a zamestnancov MTF STU.

Termín: 17. 10. 2019 (štvrtok) o 12:20 hod

Pozor zmena! Informačný seminár sa uskutoční dňa 24.10.2019 o 12:20 hod.

Miestnosť: T-031

Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave

Ul. Jána Bottu 2781/25, 917 24 Trnava

Organizátor: SAIA, n.o.

Tešíme sa na Vás.