Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo Schému na podporu podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovačných vouchrov.

Riešitelia projektov-oprávnené organizácie sú:

  1. verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a ústavy Slovenskej akadémie vied pôsobiace na území Slovenskej republiky v zmysle príslušných právnych predpisov a noriem,
  2. právne subjekty vykonávajúce podnikateľskú činnosť so sídlom v Slovenskej republike, ktoré za obdobie posledných troch rokov preukázateľne riešili najmenej tri výskumno-vývojové projekty.

 

Poznámka: MTF STU je v Zozname oprávnených riešiteľov inovačných projektov pre podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou inovačných voucherov.

Bližšie informácie: http://www.economy.gov.sk/inovacie/podporne-nastroje/vouchre