Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Zviditeľniť inovatívne slovenské firmy a vedecko-výskumné inštitúcie so silným medzinárodným potenciálom a pomôcť nadviazať nové spolupráce je cieľom tzv. inovačných dní, ktoré postupne organizuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR pre zahraničných veľvyslancov akreditovaných v Slovenskej republike.

Ministersto zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) spolu s Trnavským samosprávnym krajom organizuje dňa 19. 10. 2021 podujatie s názvom "Inovačný deň v regióne Trnava". Súčasťou podujatia bude návšteva vedúcich pracovníkov zastupiteľských úradov pôsobiacich na území SR, pracovníkov MZVaEZ SR a Trnavského samosprávneho kraja na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave so sídlom v Trnave pod vedením štátnej tajomníčky MZVaEZ SR Ingrid Brockovej. Počas návštevy Vedeckovýskumného centra excelentnosti Slovakion pre materiálový a interdisciplinárny výskum a Centra excelentnosti 5-osového obrábania bude pracovníkom diplomatických zborov predstavený vedecko-výskumný a inovačný potenciál Materiálovotechnologickej fakulty STU v oblasti materiálového výskumu, progresívnych výrobných technológií a priemyselnej automatizácie s cieľom širšej propagácie v zahraničí.