Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 18.09.2017 bola v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie projektov. Výzva je vyhlásená na predkladanie žiadostí v rámci prvej prioritnej osi programu „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.

 Špecifické podmienky výzvy:

- Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku sa môžu predkladať v rámci poľsko slovenského partnerstva alebo ako trojstranné projekty, ktoré sú realizované v rámci poľsko-slovensko-českého partnerstva.

V rámci výzvy môžu byť podporené projekty, v ktorých sa vyskytuje štátna pomoc.

 

Viac na: http://www.isrra.sk/informacie/aktualne-vyzvy/3120-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-v-ramci-prvej-prioritnej-osi-programu-interreg-pl-sk.html