Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Naša fakulta  sa dňa 13.11.2019  prezentovala na  najväčšom veľtrhu práce v regióne Trnavy, JobspoTT 2019.  Cieľom podujatia bolo návštevníkom poskytnúť nielen informácie o voľných pracovných miestach,  platoch a benefitoch, ale aj prehľad o zamestnávateľoch a nových technológiách, ktoré využívajú.

Na veľtrhu mali zastúpenie okrem našej fakulty i ostatné trnavské vysoké školy. Zaujímavé exponáty a ochota delegátov MTF STU  zaujali mnohých mladých ľudí, a my veríme, že sme u niektorých z nich vzbudili záujem o štúdium.

Poďakovanie za reprezentáciu a šírenie dobrého mena fakulty patrí vybraným zástupcom ústavných pracovísk MTF:

UIBE - Ing. Veronika Kvorková
UVTE .- Ing. Daniela Šuryová
UPIM - Bc. Veronika Sabolová
UIAM - Ing. Martin Bartoň
UVTE - Ing. David Michal

 

Fotogaléria

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia, ktorá bude zverejnená na webovom sídle fakulty (www.mtf.stuba.sk).
V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ak si neželáte byť zverejnený - požiadajte garanta podujatia písomne (mailom) o nezverejnenie.