Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa 20.09.2010 slávnostným uvítacím prejavom magnificencie, rektora Slovenskej technickej univerzity profesora Báleša, bola otvorená významná medzinárodná konferencie venovaná problematike inžinierskeho vzdelávania, organizovaná dvomi významnými medzinárodnými profesnými organizáciami IGIP a SEFI a Slovenskou technickou univerzitou.

Prítomným, viac ako 430 účastníkom zo všetkých kontinentov, sa v úvode rokovacieho dňa prihovorili prezidenti oboch organizácií, profesorka Anette Kolmos a profesor Norbert Kraker. Počas troch dní odznie 9 plenárnych prednášok, 200 prednášok v siedmich sekciách a v sekcii posterov sa bude prezentovať 49 účastníkov konferencie.

V úvodný deň v plenárnej sekcii prehovorili:
- profesorka Elsbeth Stern, Eidgenoessische Technische Hochschule Zuerich, Švajčiarsko
- profesor Peter Dowd, University of Adelaide, Austrália
- profesor Stan Karapetrovic, University of Alberta, Edmonton, Kanada.
Zastúpení sú aj predstavitelia zahraničných a slovenských firiem, ktorí vystúpia na konferencii ako hodnotitelia kvality inžinierskeho vzdelania z praxe.

O 13:30 hod. začali rokovania v sekciách.

Súčasťou rokovacích sekcií je i sekcia posterov. Počas prestávok sa viedli neformálne rozhovory.

Deň bol ukončený spoločenským stretnutím účastníkov v priestoroch fakulty.